mion
呢邊係Mion 可以叫我Mion都可以叫其他名(?)
比我知道你係叫緊我就OK了
HK |16↓ |初中生 |夢女 |腐女
中文◎英文◎

呢邊有一點怕生,不過好容易混熟到 |˛˙꒳​˙)♡
會不定時清人的ouo

有時可能會遲覆/唔覆dm 我唔係討厭你只不過係懶/唔知點覆/冇時間覆 (´・̥̥̥̥ω・̥̥̥̥`)

除非我本身識你如果唔係嘅話唔自介就唔放了